SuomeksiPå SvenskaIn English

Företaget

Juridisk byrå Siro betjänar företag, föreningar och privata personer i rättsliga frågor.

Vi erbjuder våra klienter service på bägge inhemska språken. Vicehäradshövding Tommi Siro har svenska som modersmål, vilket innebär att vi "på riktigt" erbjuder högklassig service även på svenska. Dessutom erbjuder vi service på engelska.

Vi erbjuder våra sakkunniga tjänster inom olika rättsområden. Speciellt sköter vi om allehanda juridiska uppdrag där våra uppdragsgivare är start up - och små- och medelstora företag. Vi arbetar även med avtalsrättsliga, arbetsrättsliga och arvs - och familjerättsliga frågor. Dessutom jobbar vi med föreningsjuridiska spörsmål, skuldsaneringsärenden och handlägger även brottmål. 

För våra klienter är vi en sakkunnig, dynamisk och redig partner.

Våra uppdrag sköter vi effektivt och högklassigt.
Byrån är belägen i Åbo centrum på Puolalagatan. Det är lätt att komma till oss.

Välkommen!

Samarbete inletts med Oy Poutapilvi web-design Ab
Samarbete med bergsrådet Lasse Kurkilahti
VH Tommi Siro föreläste åt företagare verksamma inom landsbygdsturism i Egentliga-Finland om alternativ att förbereda sig för förändringar i företagandet och i det privata livet