YLEINEN VELOITUSPERUSTE

Laskutuksemme perustuu pääasiassa tuntiveloitukseen, jolloin palkkio määräytyy ajankäytön mukaan. 

Tuntiveloituksemme on 248,00 euroa (sis. alv).

MATKA-AIKA

Toimeksiannon hoitamiseen liittyvästä matka-ajasta laskutetaan 150,00 euroa tunnilta (sis. alv).

Hinta-arvioita tietyille toimeksiannoille (sis. alv)

  • Edunvalvontavaltakirja 250,00 - 300,00 €
  • Avioehtosopimus 250,00 - 300,00 €
  • Testamentti 400,00 - 1000,00 €
  • Perunkirjoitus 600,00 - 1500,00 €
  • Osituskirja 600,00 - 1500,00 €
  • Perinnönjakokirja 600,00 - 1500,00 €

Edellä mainitut hinta-arviot sisältävät asiakirjan laatimisen. Perukirjan osalta hinta-arvio sisältää myös kutsut perunkirjoitukseen sekä perunkirjoituksen toimittamisen. 

Mahdollisista edellä mainittuihin asioihin liittyvistä neuvotteluista laskutetaan yleisen tuntiveloitusperusteen mukaisesti. 

Edellä mainitut hinnat ovat hinta-arvioita. Lopullinen hinta määräytyy aina tapauskohtaisesti ja on riippuvainen muun muassa toimeksiannon laajuudesta ja vaikeusasteesta. 

SUORANAISET KULUT 

Palkkion lisäksi veloitetaan erikseen asiasta aiheutuneet suoranaiset kulut. 

MUU SOPIMUS

Joidenkin toimeksiantojen osalta tai milloin erityistä aihetta on, voidaan toimeksiannon hoitamiselle etukäteen sopia kiinteä hinta tai palkkion voidaan sopia riippuvan toimeksiannon hoitamisessa saavutettavasta lopputuloksesta.