HUOLTORIITA | TURKU | TURUN SEUTU | PARAINEN | KEMIÖNSAARI | VARSINAIS-SUOMI

Pääsääntönä on, että vanhemmat sopivat lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatusavusta sosiaalitoimessa lastenvalvojan luona. Lapsen kotikunnan sosiaalilautakunta vahvistaa sopimuksen, joka rinnastuu sen jälkeen tuomioistuimen päätökseen.

Jos vanhemmat ovat erimielisiä lapsen asioista, he voivat hakeutua myös kunnan järjestämään maksuttomaan perheasiainsovitteluun. Sovittelija auttaa vanhempia löytämään sovinnollisen ratkaisun erimielisyyksiin. 

Huoltoriitaa voidaan sovitella myös käräjäoikeudessa. Tällöin sovittelijana toimii perheasioihin perehtynyt tuomari ja häntä avustaa vanhemmuuden ja lapsen kehityksen asiantuntija (yleensä psykologi tai sosiaalityöntekijä). Sovittelija voi vahvistaa sovittelussa syntyneen sopimuksen, jolloin siitä tulee täytäntöönpanokelpoinen.

Lisäksi vanhemmat voivat tehdä käräjäoikeudelle hakemuksen yhteisen alaikäisen lapsen huollon, asumisen, tapaamisoikeuden ja elatusavun määräämiseksi. Hakemuksen voi tehdä joko avioerohakemuksen yhteydessä tai erillisenä asiana.

Autamme teitä mielellämme kaikissa lapsen huoltoa, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevissa asioissa.