AVIOEHTOSOPIMUS | TURKU | TURUN SEUTU | PARAINEN | KEMIÖNSAARI | VARSINAIS-SUOMI

Avioehtosopimuksella voidaan sopia, että avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen päättyessä omaisuutta ei jaeta avioliittolain mukaisesti tasan. Avioehtosopimuksella voidaan sopia siitä, ettei kummallakaan puolisolla tai toisella puolisoista ole avio-oikeutta toisen puolison omaisuuteen tai sen osaan. 

Avioehtosopimusta koskevat tietyt muotosäännökset. Se tulee tehdä kirjallisesti, päivätä ja allekirjoittaa.  Lisäksi kahden esteettömän henkilön tulee todistaa allekirjoitukset oikeaksi. Avioehdon rekisteröinti Digi- ja väestötietovirastoon on sen voimaantulon ehtona. Avioehtoa ei voida rekisteröidä enää, jos avioeroa koskeva asia on tullut vireille.

Avioehtosopimuksen suunnittelussa ja laatimisessa on hyvä kääntyä asiantuntijan puoleen.

Meiltä saatte asiantuntevaa apua avioehtosopimuksen laadintaa varten.