PERUNKIRJOITUS | TURKU | TURUN SEUTU | PARAINEN | KEMIÖNSAARI | VARSINAIS-SUOMI

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Määräajalle on mahdollista saada pidennystä hakemuksesta, joka tulee tehdä kirjallisesti asianomaiselle verovirastolle edellä mainitun ajan kuluessa. Siihen, että perunkirjoitusta ei toimiteta määräajassa, voi lain mukaan liittyä haitallisia seurauksia (veronkorotus ja osakkaan henkilökohtainen vastuu vainajan velasta). Kuolinpesän osakkaan, testamentin toimeenpanijan, pesänselvittäjän tai muun henkilön, jolla omaisuus on hoidettavana, tulee huolehtia perunkirjoituksen toimittamisesta.

Perukirjassa luetteloidaan vainajan sekä mahdollisen elossa olevan lesken varat ja velat. 

Perunkirjoituksen toimittavat kaksi uskottua miestä, jotka laativat perukirjan ja arvostavat omaisuuden.

Perukirja tulee toimittaa vainajan asuinpaikan verotoimistoon yhden kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta.

Laadimme perukirjat huolellisesti ja asiantuntevasti. Otathan tarvittaessa meihin yhteyttä.