TESTAMENTTI | TURKU | TURUN SEUTU | PARAINEN | KEMIÖNSAARI | VARSINAIS-SUOMI

Laissa säädetty perimysjärjestys kertoo, kuka perii vainajan omaisuuden. Perittävä voi kuitenkin vaikuttaa perimysjärjestykseen tekemällä testamentin. Testamenttausta rajoittaa rintaperillisten oikeus lakiosaan, jonka suuruus on puolet perintöosasta.

Testamentin sisältö on vapaamuotoinen eli jokainen voi laatia juuri omiin tarpeisiinsa sopivan asiakirjan.

Testamentti on tehtävä kirjallisesti ja testamentin tekijän on allekirjoitettava se omakätisesti. Allekirjoitustilanteessa on oltava yhtä aikaa läsnä kaksi todistajaa. Vaihtoehtoisesti testamentin tekijän on tunnustettava allekirjoituksensa oikeaksi todistajien läsnä ollessa. Tämän jälkeen todistajat todistavat testamentin oikeaksi nimikirjoituksillaan. Testamentin todistajien tulee tietää, että asiakirja on testamentti, mutta heidän ei tarvitse olla tietoisia asiakirjan varsinaisesta sisällöstä. Todistajien on oltava esteettömiä. Testamentin saaja, alle 15-vuotias tai lähisukulaiset eivät voi toimia testamentin todistajina.

Testamenttia koskevat ankarat muotomääräykset. Tämän vuoksi testamentin tekemiseen kannattaa aina käyttää asiantuntijaa. Samalla tulee varmistettua se, että testamentin sisältö vastaa tahtoasi ja on laadittu lain vaatimusten mukaisesti.

Testamentti kannattaa tehdä hyvissä ajoin, kun olet vielä itse hyvässä kunnossa. Ota rohkeasti yhteyttä, niin keskustellaan asiastasi lisää.