EDUNVALVONTAVALTUUTUS | EDUNVALVONTAVALTAKIRJA | TURKU | TURUN SEUTU | PARAINEN | KEMIÖNSAARI | VARSINAIS-SUOMI

Edunvalvontavaltuutus on perinteistä edunvalvontaa joustavampi tapa järjestää asioiden hoitaminen tulevaisuuden varalta. 

Edunvalvontavaltakirjan avulla henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi sairauden tai heikentyneen terveydentilansa vuoksi.

Valtuutuksella voit määrätä siitä, kuka henkilö asioitasi hoitaa sinun ollessasi siihen kykenemätön. Valtuutus vahvistetaan vasta, kun valtuuttaja ei enää kykene hoitamaan asioitaan itse. Edunvalvontavaltuutuksen vahvistaa holhousviranomainen.

Edunvalvontavaltakirjan voi tehdä täysi-ikäinen henkilö, joka ymmärtää valtakirjan sisällön ja merkityksen.

Edunvalvontavaltakirjassa valtuutettu saa oikeuden edustaa valtuuttajaa tämän asioiden hoitamisessa. Tämän lisäksi voi olla tarpeellista antaa valtuutetulle tarkempia ohjeita siitä, miten hän näitä valtuuksiaan käyttää. Tällaiset toimiohjeet ovat yksilöllisiä ja ne sitovat valtuutettua. Ohjeet kannattaa tehdä kirjallisesti. 

Edunvalvontavaltakirjaa laatiessa kannattaa miettiä, onko olemassa sellaisia itselle tärkeitä asioita, joiden hoitamisesta haluaa antaa valtuutetulle tarkempia ohjeita. Tällaiset ohjeet voivat liittyä omaisuuden myyntiin, sen säilyttämiseen tai varojen käyttämiseen.

Edunvalvontavaltakirja pitää tehdä kirjallisesti ja valtakirjan laatijan pitää se itse allekirjoittaa. Allekirjoitushetkellä paikalla pitää olla samanaikaisesti myös kaksi esteetöntä todistajaa, jotka myös allekirjoittavat valtakirjan.

Koska edunvalvontavaltakirjan on täytettävä tietyt muotovaatimukset, suosittelemme kääntymään sen laatimisessa meidän puoleemme.

Tiesitkö, että edunvalvontavaltuutuksella voit antaa määräyksiä myös itseäsi koskevien asioiden hoitamisesta kuten hoidosta ja huolenpidosta? Kerromme mielellämme asiasta lisää.