PERINNÖNJAKO | TURKU | TURUN SEUTU | PARAINEN | KEMIÖNSAARI | VARSINAIS-SUOMI

Ennen perinnönjakoa toimitetaan ositus, mikäli vainaja on ollut avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, eikä avio-oikeutta ole poissuljettu avioehtosopimuksella. Osituksessa puretaan puolisoiden välinen aviovarallisuussuhde ja määritellään perittävän osuus avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta sekä avio-oikeudesta vapaa omaisuus. Tästä muodostuu perittävän omaisuus, joka jaetaan perillisille.

Perintökaaressa on erityiset säännökset lesken suojaamiseksi. Leskellä on oikeus pitää kuolinpesä jakamattomana, ellei rintaperillinen vaadi jakoa tai testamentista muuta johdu. Jakovaateesta huolimatta leskellä on aina oikeus pitää perheen yhteisenä kotina käytetty asunto ja koti-irtaimisto jakamattomana, jollei leskellä ole muuta asunnoksi sopivaa varallisuutta.

Osakkaat voivat sopia siitä, miten jako suoritetaan. Mikäli sopimukseen ei päästä, voi kuka tahansa kuolinpesän osakkaista hakea kuolinpesään pesänselvittäjän ja -jakajan, joka huolehtii kuolinpesän selvittämisestä ja suorittaa perinnönjaon. Hakemus tällaisen henkilön määräämisestä tehdään käräjäoikeudelle.

Yleensä kuolinpesän osakkaille nopein ja edullisin tapa on sopia keskenään perinnönjaosta. Jaosta on laadittava jakokirja, joka on osakkaiden allekirjoitettava ja kahden esteettömän henkilön todistettava oikeaksi. 

Avustamme teitä mielellämme kaikissa perinnönjakoon liittyvissä asioissa. Tarvittaessa toimimme myös käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja -jakajana.