AVIOEROJURISTI | TURKU | TURUN SEUTU | PARAINEN | KEMIÖNSAARI | VARSINAIS-SUOMI

Avioerohakemus tehdään kirjallisesti käräjäoikeudelle. Hakemuksen voivat tehdä puolisot yhdessä tai erikseen. Jos vain toinen puoliso on hakijana, käräjäoikeus antaa hakemuksen tiedoksi toiselle puolisolle ja varaa tälle tilaisuuden lausua kirjallisesti hakemuksen johdosta. Avioero myönnetään kuitenkin aina, kun sitä on haettu.

Avioeron voi saada kuuden kuukauden harkinta-ajan jälkeen tai sen jälkeen, kun puolisot ovat asuneet erillään keskeytyksettä viimeiset kaksi vuotta. Kun harkinta-aika on kulunut, puolisot voivat joko yhdessä tai erikseen tehdä hakemuksen avioeroon tuomitsemisesta. Hakemus on kuitenkin tehtävä ennen kuin yksi vuosi on kulunut harkinta-ajan alkamisesta.

Avioerohakemuksen yhteydessä voidaan käräjäoikeudelle esittää muun muassa vaatimus lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta sekä elatusavun suorittamisesta lapselle tai puolisolle.

Kun avioeroa koskeva asia on tullut käräjäoikeudessa vireille, voi kumpikin puoliso vaatia omaisuuden ositusta toimitettavaksi. Omaisuuden osituksessa jaetaan pääsäännön mukaan puolisoiden kaikki omaisuus tasan puolisoiden kesken. Omaisuuden jakaminen tasan on vain pääsääntö, josta voidaan poiketa. Pääsäännöstä poikkeaminen voi erityisesti perustua siihen, että puolisot ovat tehneet avioehtosopimuksen tai siihen, että omaisuuden ositusta sovitellaan kohtuusnäkökohtien perusteella.

Kun ositus toimitetaan sopimusosituksena, osituksesta on laadittava asiakirja, joka on päivättävä ja allekirjoitettava sekä kahden esteettömän henkilön todistettava oikeaksi. Jos taas pesänjakaja toimittaa osituksen, laaditaan toimituksesta asiakirja, jonka pesänjakaja allekirjoittaa.

Käytännössä valtaosa avioero-osituksista kyetään toimittamaan sopimusosituksena, jolloin puolisot voivat päättää osituksen sisällöstä.

Meiltä saatte asiantuntevaa apua kaikissa avioeroon ja ositukseen liittyvissä asioissa.