ARVSSKIFTE | ÅBO | ÅBONEJD | PARGAS | KIMITOÖN | EGENTLIGA-FINLAND

Före arvsskifte förättas avvittring, om den avlidne har varit gift eller ingått registrerat partnerskap och giftorätten inte uteslutits genom äktenskapsförord. Vid avvittringen upplöses förmögenhetsförhållandet mellan makarna, dvs. den avlidne och den efterlevande, och bestäms arvlåtarens andel av den egendom som omfattas av giftorätt samt den egendom som är fri från giftorätt. Detta är arvlåtarens egendom som skiftas mellan arvingarna.

I ärvdabalken finns det särskilda bestämmelser som skyddar den efterlevande maken. Den efterlevande maken har rätt att behålla dödsboet oskiftat, om inte en bröstarvinge kräver skifte eller något annat följer av testamente. Trots krav på skifte har den efterlevande maken alltid rätt att behålla en bostad som använts som familjens gemensamma hem och bohaget oskiftat, om inte den efterlevande har någon annan förmögenhet som lämpar sig som bostad.

Bodelägarna kan komma överens om hur arvsskiftet skall förrättas. Om man inte kommer överens, kan vem som helst av delägarna ansöka om att en boutredningsman och skiftesman skall förordnas som sköter utredningen av dödsboet och förättar arvskiftet. Ansökan om att en sådan person skall förordnas lämnas in till tingsrätten. 

Vi hjälper dig sakkunnigt i alla arvsrättsliga frågor.