BOUPPTECKNING | ÅBO | ÅBONEJD | PARGAS | KIMITOÖN | EGENTLIGA-FINLAND

Bouppteckningen ska förättas inom 3 månader från dödsfallet. I regel är det den efterlevande maken eller ett barn som arrangerar bouppteckningen, dvs. den som bäst känner till den avlidnes förmögenhet.

I bouppteckningen utreda dödsboets tillgångar och skulder samt arvingar och testamentstagare för arvsskifte och för arvsbeskattning. Dessa uppgifter antecknas i en bouppteckningshandling (bouppteckningsinstrument).

Bouppteckningen förättas av två gode män, som upprättar bouppteckningsinstrumentet och värderar egendomen.

Bouppteckningsinstrumentet ska lämnas in till skattemyndigheten inom en månad från bouppteckningen för arvsbeskattningen.

Vi hjälper dig i allt som gäller bouppteckning. Vi sköter om förättningen på ett sakkunnigt sätt och agerar samtidigt som gode män vid förrättningen. Vid behov samlar vi ihop alla de dokument som behövs vid bouppteckningen samt sköter om inlämnadet av handlingarna till skattemyndigheten.