TESTAMENTE | ÅBO | ÅBONEJD | PARGAS | KIMITOÖN | EGENTLIGA-FINLAND

Om du vill att din egendom fördelas på något annat sätt än enligt de principer som fastställs i lagen måste du skriva ett testamente. Ett testamente är dokument i vilket du kan bestämma om hur din egendom ska fördelas efter din död. Observera att bröstarvingar oavsett testamentet alltid har rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av den arvslott som bröstarvingen enligt arvsordningen skulle få om inget testamente fanns.

Ett testamente är en strikt formbunden rättshandling. Testamentet ska i regel upprättas skriftligen. Testamentet ska bland annat innehålla information om testatorns namn, personbeteckning och adress vid tidpunkten för upprättandet av testamentet samt datum och ort där testamentet undertecknats. Testatorn ska underteckna testamentet i närvaro av två ojäviga vittnen som är minst 15 år fyllda.

På grund av testamentets strikta formbundenhet samt på grund av dess viktiga betydelse, är det bra att vid upprättandet av testamente vända sig till en i arvsrättliga frågor erfaren jurist. Då kan du vara säker på att innehållet i testamentet motsvarar din vilja och att det upprättats enligt lagens formkrav.

Hos oss får du all den hjälp och information som du behöver gällande testamenten och övriga arvsrättsliga frågor.