Edunvalvontavaltuutus – varmista sen oikeellisuus

Edunvalvontavaltuutuksien suosio on kasvanut jatkuvasti. Tämä ei ole ihme, koska sen avulla kuka tahansa täysi-ikäinen henkilö voi nimetä sellaisen henkilön, johon hän luottaa, esimerkiksi sukulaisen tai ystävän, hoitamaan raha- ja terveysasioitaan sen jälkeen, kun ei itse enää siihen kykene. Kyse ei ole ainoastaan vanhemman väestön asiasta. Myös nuorten henkilöiden kannattaa tehdä valtuutus. Esimerkiksi onnettomuus tai vakava sairastuminen voi yllättäen viedä toimintakyvyn keneltä tahansa. Mikäli sinulle sattuu jotain etkä ole etukäteen laatinut edunvalvonta-valtakirjaa, viranomainen päättää puolestasi, kuka hoitaa asioitasi. Edunvalvontavaltuutuksen avulla sinä päätät tästä. Valtuutus voi kattaa taloudellisten asioiden hoitamisen lisäksi myös sinun henkilöäsi koskevien asioiden hoitamisen.

Edunvalvontavaltuutus onkin oiva väline tulevaisuutta silmälläpitäen. Edunvalvontavaltakirjaa laadittaessa on kuitenkin syytä olla erityisen huolellinen. Muuten vaarana on, että valtakirja voi sisällöltään olla puutteellinen tai että valtakirjaa epähuomiossa rasittaa muotovirhe, joka pahimmassa tapauksessa estää sen vahvistamisen. Puutteellisuuden tai virheen havaitseminen siinä vaiheessa, kun valtakirja pitäisi ottaa käyttöön, on liian myöhäistä. Onkin arvioitu, että pöytälaatikoissa on suuri määrä edunvalvontavaltakirjoja, joiden puutteet ilmenevät vasta, kun on liian myöhäistä.

Yleisimpiä edunvalvontavaltakirjoissa havaittuja puutteita tai virheitä ovat esteellisten todistajien käyttäminen, kiinteistön luovutusta tai panttaamista koskevan maininnan puuttuminen sekä toissijaisen valtuutetun ja varavaltuutetun roolien sekoittaminen. Yksi tavallinen ongelma on, että valtakirja tehdään liian myöhään eli valtuuttaja ei enää valtakirjaa tehdessään ole ymmärtänyt sen merkitystä.

Jos olet jo laatinut edunvalvontavaltakirjan tai jos suunnittelet sellaisen laatimista, voit luottavaisin mielin ottaa meihin yhteyttä. Laadimme sinulle pätevän ja asiasisällöltään sinun tarpeesi huomioon ottavan valtakirjan tai tarkastamme jo olemassa olevan valtakirjasi mahdollisten virheiden tai puutteiden korjaamiseksi. Kyse on kuitenkin joka tapauksessa erittäin tärkeästä asiakirjasta ja kun olet sellaisen päättänyt tehdä, tulee sen myös olla kaikin puolin kunnossa.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan asiastasi lisää!

Varatuomari Tommi Siro / Lakiasiaintoimisto Siro