Juridisk Byrå Siro

Lakiasiaintoimisto Siro

LAKIASIAINTOIMISTO SIRO – JURIDISK BYRÅ SIRO

JURIST | LAKIMIES | ÅBO | ÅBONEJD | PARGAS | KIMITOÖN | EGENTLIGA FINLAND

Juridisk byrå Siro är ett familjeföretag i Åbo. Vi har sedan 2003 erbjudit juridiska tjänster åt privatpersoner, föreningar och små och medelstora företag. Vi är belägna i Åbo centrum på Puolalagatan.

Hos oss får ni personlig och sakkunnig service på bägge inhemska språken.

Vi erbjuder privatpersoner omfattande tjänster i olika livssituationer. Vi sköter bland annat skilsmässor, avvittringar, bouppteckningar och arvsskiften. Vi biträder i ärenden gällande vårdnad om barn, umgänge och underhåll. Vi upprättar äktenskapsförord, testamenten, köpebrev och övriga juridiska handlingar. Tvistemål och brottmål handhar vi med erfarenhet allt från förberedande åtgärder till rättegångar. Vi har fått tack för att vi sköter våra uppdrag på ett omsorgsfullt och professionellt sätt.

Vi har omfattande kunnande inom föreningsjuridiken. Vi är en pålitlig och erfaren partner såväl åt många landsomfattande förbund som lokala föreningar. Våra klienter har litat på vår sakkännedom redan i flera år.

Företagande ligger nära vårt hjärta. Vi stöder både företagare och företag mångsidigt i deras affärsverksamhet.

Vi erbjuder mångsidigt tjänster även för landsbygdsföretagare.

Ta gärna kontakt, så får du veta hur vi kan hjälpa dig i ditt ärende. Hos oss är den inledande konsultationen alltid avgiftsfri.  

Vi erbjuder mångsidigt och sakkunnigt juridiska tjänster till privatpersoner, föreningar och företag.

Nedan hittar du exempel få på våra tjänster till privatpersoner.

Kontakta mig

Berätta kort om ditt ärende, så tar vi kontakt med Dig. Hos oss är den inledande träffen alltid kostnadsfri.