FÖRENINGSJURIST | ÅBO | HELSINGFORS | FINLAND

Vi har omfattande kompetens inom föreningsjuridiken. Vi är en pålitlig och erfaren partner såväl åt många landsomfattande förbund som lokala föreningar. Våra klienter har litat på vår sakkännedom redan i flera år.

Vi erbjuder omfattande juridisk rådgivning åt beslutsfattarna i föreningar bland annat i frågor gällande föreningars administration, förvaltning och arbetsrättsliga frågor. Vi bistår föreningar i alla sorters juridiska ärenden som till exempel upprättande av handlingar och avtal, utredningsarbete i juridiska frågor, skolning och biträdande vid rättsprocesser och besvärsprocesser.

Vi erbjuder professionella tjänster åt föreningar med lång erfarenhet. Vi har spetskompetens inom föreningsjuridiken.