Vi hjälper dig sakkunnigt med olika slags handlingar och avtal.

Typexempel på handligar som vi upprättar åt privata personer är köpebrev, gåvobrev, hyres- eller arrendeavtal samt familje- och arvsrättsliga avtal.

Det är viktigt att juridiska handlingar upprättas med sakkunnighet och noggrannhet. Med hjälp av en välgjord handling är det möjligt att hålla ärendet klart och förebygga uppkomsten av senare oklarheter eller meningsskiljaktigheter. 

Vi upprättar handlingar och avtal av hög kvalitet både för privata personer och företag.

Kontakta oss när du behöver hjälp med juridiska handlingar.