TVISTEMÅL | ÅBO | ÅBONEJD | PARGAS | KIMITOÖN | EGENTLIGA-FINLAND

Vi företräder professionellt såväl privatpersoner som företag i tvistemål. Vi gör oss alltid väl förtrogna i ärendet, hjälper till med utredningsarbetet och kartlägger möjligheterna till att lösa tvisten i samförstånd. Om tvisten inte går att lösa på annat sätt, företräder vi dig i en rättegång och jobbar bestämt för att nå det bästa möjliga slutresultatet för dig.

Vi utreder alltid dina möjligheter att erhålla ersättning för dina kostnader via din rättsskyddsförsäkring eller via rättshjälpen. Rättegångar debiterar vi enligt vår timtaxa (se närmare vår prislista).

Vi sköter bland annat följande slags tvistemål:

  • avtalstvister
  • arbetsrättsliga tvister
  • skadeståndsärenden
  • fastighetsköp
  • bostadsköp
  • hyresärenden 

BROTTMÅL | ÅBO | ÅBONEJD | PARGAS | KIMITOÖN | EGENTLIGA-FINLAND

I brottmål företräder vi både målsäganden (den som utsatts för brott) eller svaranden (den åtalade). Vi bistår vår klient i brottsprocessens alla olika faser allt från förundersökningen till laga kraft vunnen dom.

För den åtalade lönar det sig att anlita oss redan i så tidigt skede som möjligt, oftast redan under förundersökningen. Den åtalade har rätt till ombud redan under förundersökningen.

Målsäganden behöver juridisk hjälp speciellt för framförandet av skadeståndsyrkanden. För att säkerställa att skadeståndsfrågorna blir ordentligt klargjorda och att yrkandena framförs på ett adekvat sätt, rekommenderar vi att målsäganden anlitar oss redan i ett tidigt skede. I rättegången sköter vi professionellt om framförandet av målsägandens yrkanden samt säkerställer målsägandens intressen.

Vi utreder alltid vår klients möjligheter att erhålla ersättning för kostnader via klientens rättsskyddsförsäkring eller via rättshjälpen.

Ta gärna kontakt, vi jobbar bestämt för din sak.